[EBOOK FREE] (خنکای ختم خاطره) BY حمیدرضا آذرنگ

Free download ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ã حمیدرضا آذرنگ

خنکای ختم خاطره characters ¿ 104 نمایشنامه «خنکای ختم خاطره» در سال 1388 به درخواست بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس نوشته شد و در همین سال با کارگ?.

characters خنکای ختم خاطرهخنکای ختم خاطره

خنکای ختم خاطره characters ¿ 104 فجر پنج جایزه از هفت جایزه بخش بین‌الملل را به خود اختصاص داد یکی از این جوایز کسب مقام نخست نویسندگی برای آذرنگ بو?.

Free download ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ã حمیدرضا آذرنگ

خنکای ختم خاطره characters ¿ 104 ?دانی نیما دهقان در مجموعه ایرانشهر روی صحنه رفت همچنین این نمایشنامه در بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر.


1 thoughts on “[EBOOK FREE] (خنکای ختم خاطره) BY حمیدرضا آذرنگ

  1. says: [EBOOK FREE] (خنکای ختم خاطره) BY حمیدرضا آذرنگ characters خنکای ختم خاطره

    حمیدرضا آذرنگ ã 4 characters Free download ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ã حمیدرضا آذرنگ [EBOOK FREE] (خنکای ختم خاطره) BY حمیدرضا آذرنگ عنوان خنکای ختم خاطره نمایشنامه؛ نویسنده حمیدرضا آذرنگ؛ تهران، امیرکبیر، کتابهای سیمرغ، 1391، در 56 ص؛ شابک 9789640014462؛ موضوع نمایشنامه های نویسندگان معاصر ایرانی قرن 21 م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Paperback
  • 56
  • خنکای ختم خاطره
  • حمیدرضا آذرنگ
  • Persian
  • 22 January 2020
  • null