(E–pub) افسانه های مشرق زمین 2 BY بهجت عباسی

  • 160
  • افسانه های مشرق زمین 2
  • بهجت عباسی
  • Farsi
  • 18 March 2020
  • null

بهجت عباسی ´ 9 Read & Download

Free read ´ E-book, or Kindle E-pub ´ بهجت عباسی بهجت عباسی ´ 9 Read & Download Free download افسانه های مشرق زمین 2 109 مام کارهای خانه را انجام می‌دهد لی زیاسو روزی پس از جمع‌آوری هیزم، هنگام بازگشت به خانه، تبرش در رودخانه می‌افتد پیرمردی ظاهر و به او کمک می‌کند پیرمرد نخست یک تبر نقره‌ای، سپس یک تبر طلایی از آب بیرون می‌آورد، و هر بار از پسرک می‌پرسد آیا این همان تبر اوست اما لی زیاسو می‌گوید نه بار سوم پیرمرد تبری آهنی را بیرون می‌آورد که همان تبر لی زیاسوست لی زیاسو خوشحال به خانه بازمی‌گ?.

characters افسانه های مشرق زمین 2افسانه های مشرق زمین 2

Free read ´ E-book, or Kindle E-pub ´ بهجت عباسی بهجت عباسی ´ 9 Read & Download Free download افسانه های مشرق زمین 2 109 عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ موضوع افسانه ها و قصه های آسیاییدر دومین جلد از مجموعه ی «افسانه‌های مشرق زمین» 34 قصه و حکایت از ملل آسیایی، از جمله ایران، برای کودکان و نوجوانان بازنویسی شده نخستین قصه «تبر طلایی» نام دارد، درباره ی پسربچه نوجوانی به نام «لی زیاسو» که با برادرش زندگی می‌کند و تقریبا ت.

Free read ´ E-book, or Kindle E-pub ´ بهجت عباسی

Free read ´ E-book, or Kindle E-pub ´ بهجت عباسی بهجت عباسی ´ 9 Read & Download Free download افسانه های مشرق زمین 2 109 ?دد و ماجرا را برای برادرش تعریف می‌کند برادر او که فرد طمع‌کاری است روز بعد همان کار لی زیاسو را تکرار می‌کند، تا شاید تبر طلایی را به چنگ آورد اما و عنوان چند افسانه‌ ی دیگر در کتاب «پهلوان مغرور»، «موش و گوزن شمالی»، «اشک تمساح»، «سزای نیکی»، «شیر و گرگ و روباه»، «مرد فقیر و مرد ثروتمند»؛ «سنجاب پرنده»؛ «ننه عایشه»؛ «انگشتر طلایی»؛ «سه برادر»؛ و «چگونه روباه زنان را فریب داد»?.