EBOOK DOWNLOAD Kötülük Mektupları

  • Paperback
  • 134
  • Kötülük Mektupları
  • Baruch Spinoza
  • Turkish
  • 15 February 2020
  • null

Baruch Spinoza ☆ 7 Summary

Kötülük Mektupları Summary ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Baruch Spinoza ☆ 7 Summary Spinoza Blyenbergh yazışmasına 'Kötülük Mektupları' adını veren Deleuze'dür Spinoza felsefesine bakışı kökten değiştiren çığır açıcı okumalarında bu mektuplara geniş yer ayırmıştır Deleuze'ün yorumları Spinoza çalışmalarında öylesine etkili olmuştur ki bu yazışmalar artık hemen her yerde bu adla anılmaktadır Kötülük bu tartışmanın tek konusu değildir elbet ama Blyenbergh'in ortaya attığı bu sorun Spinoza'nın kendi konumunu belli edeceği diğer konular Tanrının yaratımı ve katkısı isteklerin ve edimlerin doğası hatanın kökeni yetkinlik ve yoksunluk ve hatta Kutsal Kitap'ın yapısı vs için somut bir zemin sağlama.

Read Kötülük Mektupları

Kötülük Mektupları

Kötülük Mektupları Summary ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Baruch Spinoza ☆ 7 Summary Du sükûnetle ağır ağır kâh gülerek kâh mırıldanarak sigarasından sürekli derin nefesler çekerek Ben kendi payıma genelde felsefe tarihinden bir 'belge' olarak kalan yapıtlardan birinin hayatiyet kazanıp gündelik deneyimlere kadar sızmasına orada tanık oldum Bunun bir müsebbibi Spinoza'ysa diğeri hiç şüphesiz Spinoza'nın felsefesini benzersiz bir yaşantı haline getirebilen Baker'di Karşısındakinin etkilenme kudretini yakalayan fikirleriyle başka fikirleri dürten fikirlerle duyguların bağını gözeten hissettiren sezdiren has bir Spinozacıydı Bu çalışmanın her sözcüğünde onun esini vardır Alber Nahum Sunuş'tan Tanıtım Bülteninde.

characters Å eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ Baruch Spinoza

Kötülük Mektupları Summary ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB Baruch Spinoza ☆ 7 Summary Ktadır Bu kitap esasen kolektif bir çalışmanın ürünü 'Kötülük Mektupları'nı çevirip yayımlama fikri Ulus Baker'in 2005 2006 yıllarında İstanbul'da Norgunk Yayınları bünyesinde yürüttüğü Ethica Okumaları'nda doğmuştu; hayata geçmeyi bekleyen başka birçok tasarı gibi Bu seminerlerin çok ciddi bir felsefi mesai içerdiğini belirtmeliyim Katılanlar hatırlayacaktır Etika gibi biçimiyle bile ürküntü veren bir kitabı capcanlı durmaksızın işleyen bir düşünce olarak önümüze seriveriyordu Baker Spinoza'nın her bir önermesini titizlikle ele alıyor hem felsefe tarihi hem de düşünürün kendi yapıtı bağlamındaki yerine oturtuyor.