(Konstantinovo raskršće) [PDF KINDLE] ☆ Dejan Stojiljković

  • Paperback
  • 265
  • Konstantinovo raskršće
  • Dejan Stojiljković
  • Serbian
  • 08 March 2020
  • 9788652101634

Dejan Stojiljković ☆ 0 DOWNLOAD

DOWNLOAD Konstantinovo raskršće · PDF, DOC, TXT or eBook Arski plemic Oto fon Fen U isto vreme pored bombi koje saveznici bacaju sa neba Nis potresa serija stravicnih ubistava U ludilu rata to naizgled nikog ne uzbudjuje ali jedna drevna rec moze se cuti kako je tiho izgovaraju vojnici na mrtvoj strazi ta rec je VAMPIR U noci kada saveznicki bombarderi budu zapalili nebo iznad Nisa nedokuciva zudnja odvesce u podzemlje one koji nemaju sta da izgube U mrak gde sijaju oci boje purpura ka mestu gde se seku granice dva sveta ka KONSTANTINOVOM RASKRSCU. Konstantinovo raskr e bi mogao klasifikovati kao lako tivo i lep na in da se utro i nekoliko popodnevaTo ne zna i da je knjiga lo a ak naprotiv predstavlja veoma dobru zanimaciju koja se guta od po etka do kraja i ne ispu ta iz ruke sve dok se ne pro ita

FREE READ Konstantinovo raskršćeKonstantinovo raskršće

DOWNLOAD Konstantinovo raskršće · PDF, DOC, TXT or eBook U kojima bi trebalo da se krecu istrazivanja drevne arijevske proslostiJedan od tih pravaca pokazivao je na SrbijuPet godina kasnije u Nisu oficir SS Hajnrih Kan uspeva da pronadje lokaciju mesta koje krije tajne velikog rimskog imperatora Mac za kojim Hitler toliko zudi nalazi se ispod temelja antickog Naisa u zbirci oruzja oznacenoj kao KONSTANTINOVO RASKRSCE Ali na putu koji Kan treba da predje isprecice se dvojica ljudi zagonetni cetnicki major Nemanja Lukic i komandant odbrane grada bav. itljivo dobro upakovano i odli no ako elite da sa nekim lakim tivom za itanje odmorite va mozak od svakodnevnih gluposti koje nas okru uju Dopalo mi se to to na nekoliko mesta u knjizi provejava u enje Nemaca da narod u Srbiji i pored nema ke okupacije i savezni kog bombardovanja kao da to i ne interesuje ve se ubija izme u sebe etnici vs komunisti Te podele su nas skupo ko tale i skupo ih pla amo dan danas a ako se ne opametimo skupo e ih pla ati i na i potomciNezahvalna otad bino ne imaj ni kosti moje Kornelije Scipion

SUMMARY ð PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Dejan Stojiljković

DOWNLOAD Konstantinovo raskršće · PDF, DOC, TXT or eBook Prema legendi klinovi kojima je Isus Hristos bio prikovan za krst nestali su nakon Njegovog vaskrsenja Jedan je umetnut kao deo u kruni drugi je stavljen na vrh koplja a treci je pretopljen u secivo maca Onaj ko bude imao u posedu ove tri stvari zavladace svetom Ista legenda kaze da se treca sveta relikvija nalazi na Balkanu na jugu zemlje koju potresa gradjanski rat u gradu gde je rodjen Konstantin VelikiU prolece 1939 Hajnrih Himler poklonio je Adolfu Hitleru mapu sa ucrtanih sest pravaca. Roman Dejana Stojiljkovi a Konstantinovo raskr e tipi an je dobrim Laguninim marketingom progurani bestseler U pravom smislu te re i sa svim podrazumevaju im vrlinama i manama Ima interesantnu zamisao na momente prili no uzbudljivu radnju reference na istoriju op tu pa ak i popularnu kulturu red akcije red horora red mitologije plus politiku od svega pomalo Nema velike umetni ke pretenzije o igledno cilja na iroke narodne itala ke mase i tira a na u trb nepostoje e prefinjenosti stila dubine simboli ke univerzalnosti i svega ostalog to razdvaja ozbiljno i vredno knji evno delo od ovakvih rekordera top lista ita se brzo ne optere uje dr i pa nju i pored ne malog broja klimavih mesta ali to je otprilike sve Nakon to zatvorite ovu knjigu ose a ete se kao da ste odgledali neki napeti avanturisti ki film da li je samo mene podsetila na potragu Indijane D onsa za Svetim Gralom u praskozorje nacisti ke invazije Ali dubljeg traga ne e biti Ovo nije delo iz koga se izvla e i pamte citati ija se poglavlja tuma e a junaci postaju tipski tj obrazac za ljudske karaktere Konstantinovo raskr e je knjiga za dokono ve e ili popodnevni odmor zaokupi e pa nju i ispuniti vreme ba kao i bilo koji drugi krimi ljubi vikend roman u Lun kralj pono i fazonu Ona je napisana ve to ali svakako nije remek delo I jedino u tom smislu kao vrlo komercijalni bestseler mo e se i mora posmatrati Sve drugo je naprosto pucanje na previsoko Film upravo ovo pore enje je klju no za prikaz same knjige Pisac o igledno preferira kinematografski postupak o emu svedo i mno tvo preovladavaju ih dijaloga izvesna fragmentarnost teksta tj podela na sekvence poput filmskih kadrova skra ivanje poglavlja kako se akcija ubrzava a sve to sra unato na postizanje odgovaraju eg efekta Iz tog razloga roman podse a na scenario na transkript nekog filma i mo da bi ekranizacija bila bolji izbor Usudi u se da ka em da bi Dejanu verovatno bavljenje tim vidom stvarala tva i lo bolje od pisanja du ih proznih formiRoman ukr ta tri toka radnje 1 traganje za tre om i jedinom preostalom relikvijom koja obezbe uje neograni enu mo i vlast kao tri kristalne lobanje u Fantomu opet jasna filmsko stripska inspiracija a predanje tvrdi da se nalazi na lokaciji poznatoj kao Konstantinovo raskr e 2 nema ku okupaciju Ni a koja se bli i kraju seriju brutalnih ubistava koja potresa grad me usobne borbe etnika i partizana 3 zagonetnu misiju etnika Nemanje Luki a Uveden je ve i broj li nosti njihove pri e teku paralelno relativno dosledno se prepli u ali ostaju nekako nedovoljno osvetljene ba kao to je i zavr etak romana nekakonedore en Antika i XX vek arijevsko i lokalno palana ko folklor i ideologija podzemlje i povr inskoo igledno irok zamah me utim manjkavosti su brojne i moje zamerke romanu bile bi slede e1 Neve to predstavljanje okolnosti i pozadine radnje 2 Pomalo naivno preno enje lokalnog kolorita a Stojiljkovi je ipak za sada izrazit regionalnizavi ajni autor sa par opsesivnih tema 3 Slaba deskripcija i izraz opisi i pore enja na nivou kolskih petpara kih kli ea to ini da dijalozi i brzi tok radnje nose i izvla e delo svode i ga na scenario 4 Stil je daleko od spektakularnog niti se bilo ime izdvaja pripovedanje je ravno i bez snage 5 Li nostima fali ubedljivija karakterizacija povr no i jednodimenzionalno su oblikovane sa izuzetkom Ota fon Fena potencijal je imao i Hajnrih Kan ali pisac ga nije isrcpeo ini se da Dejanu i nije bilo cilj epski upe atljivo delo ina e bi se vi e potrudio6 Jedna od ve ih mana je i predvidljivost npr vampirska priroda Nemanje Luki a i devoj ice Milice toliko puta je nagove tena od samog pojavljivanja nacrtano je da Luki izgleda mla e da ne stari da se ne menja da o sebi misli kad bi znali ko sam stvarno pa kada se otkrije to ne izaziva nikakav efekat iznena enja Pojedini potencijalno interesantni likovi kao misteriozni Dragutin i njegova polusestra Petrinja bolje su predstavljeni kao najavljeni nego aktivni protagonisti 7 Naivni momenti poput Luki eve ispovesti o pokojnoj eni i sl 8 Znatniji minus ide karakterizaciji kolektivnih junaka Likovi etnika i partizana prikazani su potpuno u skladu sa dana njim stereotipima pa su tako npr mladi komunisti sa Vojom Draincem na elu svi do jednog priglupi i neotesani seljaci grubi do krajnosti usijane glave ispranih mozgova Nema zala enja u motivaciju li nosti su crno bele i to je mo da najve a mana 9 Neke pri e su nagove tene ali ne i dovr ene npr o Danki supruzi trgovca Teofilovi a za to Milica ukazuje na nju kao ve ticu Zbog ega nema dece Krsmanovom krivicom Ukoliko pisac ve otvori neku temu nabaci intrigantnu aluziju mora je objasniti ili je nedosledan i aljkav Nije da nema dobrih momenata npr epizoda kada Kan i mit otkrivaju odaju sa dva ma a duboko u lagumima pa kad fon Fen prati zver po mrklom mraku do obale Ni ave ili po etak bombardovanja u trenutku kada Kan vr i okultni obredtu je napetost na nivou me utim sve ostalo je zaista osrednjeA dokaza da jedan dobar i kvalitetan pisac probija i kroz potpuno konvencionalno komercijalno trivijalno anrovsko delo ima mnogo Ovde to nije slu aj Pa imao i 50 izdanja i ne znam koliki rasprodani tira